Важливі новини

Довідка про роботу із зверненнями громадян

                      Довідка про роботу із зверненнями громадян, які надійшли до Білоцерківської райдержадміністрації 
за січень-вересень 2017 року

 

Протягом січня-вересня 2017 року райдержадміністрацією проводилась цілеспрямована робота щодо реалізації вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації.

На виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 19.02.2008 № 142 «Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008» видано розпорядження голови райдержадміністрації від 06.03.2008 № 140 щодо затвердження заходів, де передбачені конкретні завдання, які обговорені з начальниками управлінь, відділів райдержадміністрації, головами виконкомів місцевих рад району. Головою райдержадміністрації затверджені графіки перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад району.

На виконання п. 3 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 утворено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при Білоцерківській районній державній адміністрації, затверджену розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.03.2016 № 145 «Про затвердження постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Білоцерківській районній державній адміністрації». Протягом звітного періоду проведено 8 засідань.

В райдержадміністрації організація роботи зі зверненнями громадян покладена на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

За 9 місяців 2017 року до райдержадміністрації надійшло 316 усних та письмових звернень. Із загальної кількості письмових звернень (202) через органи влади вищого рівня надійшло 95 звернень. Повторних – 18, колективних – 33. За результатами розгляду звернень громадян:

-                     вирішено позитивно – 56,65 % від загальної кількості звернень;

-                     дано роз’яснення – 39,87 % від загальної кількості звернень;

-                     відмовлено у задоволенні (у наданні матеріальної допомоги, земельної ділянки у користування) – 1,27%;

-                     інше (направлено за належністю відповідно до ст. 7 Закону України „Про звернення громадян”, повернуто авторові відповідно до ст. 5, 7 Закону України „Про звернення громадян” та звернення, що не підлягають розгляду відповідно до ст. 8, 17 цього ж Закону) – 2,21 % від загальної кількості звернень.

Аналіз письмових та усних звернень до райдержадміністрації засвідчив, що найбільш актуальними залишаються звернення, які стосуються питань:

Соціального захисту населення (надання матеріальної допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових питань, визначення соціального статусу, надання пільг, питання щодо виплати, умови отримання та нарахування, перерахування і монетаризації субсидій) – 31,01 %. Найбільше таких питань надійшло від громадян міста Узина, а також м. Білої Церкви, смт. Терезине і таких населених пунктів: Глушки, Макіївка, Мала Вільшанка, Потіївка, Трушки, Сорокотяги, Сухоліси, Фурси, Храпачі, Чупира.

Сільського господарства, в основному, це питання землекористування в сільській місцевості, розпаювання земель, земельних часток (паїв) в соціальній сфері села, виділення земельних, ділянок виділення земельних паїв у натурі, одержання майнових паїв, орендної плати за паї, питання стосовно оформлення права власності на землю та ін. – 28,16 %. Найбільше таких звернень надійшло від жителів м. Київ, Біла Церква та Узин, с. Мала Вільшанка, Озерна, Острійки, Трушки, та Фурси.

Житлово-комунального і дорожнього господарства, житлової політики та екології, транспорту і зв’язку (газифікація будівель, квартир, житлових будинків, їх водопостачання, придбання палива, благоустрою населених пунктів, ремонту доріг, санітарного стану населених пунктів, забезпечення житлом, плати за житло, експлуатації та ремонту житлових фондів, чищення дерев у аварійному стані, проблеми приміського автобусного маршруту загального користування тощо) – 27,53 %. Найбільше їх надійшло від громадян м. Біла Церква, Узин, смт. Терезине та с. Глибічка, Глушки, Острійки, Пилипча, Потіївка, Трушки, Фурси, Чмирівка, Шкарівка та с. Яблунівка.

Освіти, наукової та творчої діяльності (питання щодо організації навчання дітей, отеплення шкільних приміщень) порушувалося у 2,22% від загальної кількості звернень, надходили звернення від жителів м. Києва, Білої Церкви, с. Потіївка Білоцерківського району та смт. Красне Львівської області.

Сім’ї, дітей, молоді і спорту та освіти – 1,58 % від загальної кількості звернень, надійшли від жителів м. Узин та с. Іванівка, Острійки. Питання щодо діяльності об’єднань громадян, діяльності державних органів різних гілок влади і адміністративно-територіального устрою порушувалося у 3,81% від загальної кількості звернень, що надійшли протягом 9 місяців до адміністрації, а також інші питання порушувались у 5,69 % від загальної кількості питань.

У виконкомах місцевих рад району райдержадміністрацією проведено 28 перевірок роботи зі зверненнями громадян. Аналіз роботи виконкомів свідчить, що вони у цілому дотримуються вимог чинного законодавства у роботі зі зверненнями громадян.

Розгляд звернень жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядається особисто головою адміністрації у позачерговому порядку.

Організація роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації здійснюється згідно вимог Закону України «Про звернення громадян». Відповіді на звернення громадян доводяться до заявників переважно у письмовому вигляді, терміни розгляду не порушуються. Звернення, які надходять на адресу райдержадміністрації, розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця, а ті які, не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше 15 днів. Систематично проводиться робота по наданню методичної та практичної допомоги з питань роботи із зверненнями громадян керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад, керівникам та відповідальним особам по веденню діловодства в установах, на підприємствах, в організаціях району. Питання організації роботи зі зверненнями громадян, усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги, створення належних умов для реалізації громадянами наданого їм права особисто звертатися до посадових і службових осіб місцевого органу виконавчої влади та задоволення їх законних вимог перебувають на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.

         Необхідно відмітити, що районною газетою Надросся «Замкова гора» систематично висвітлюється діяльність райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян. На сторінках газети друкуються графіки особистого прийому громадян керівництвом району та області, виступи керівників району, відділів та управлінь райдержадміністрації з різних питань соціально-економічного розвитку, інформація щодо заходів, які вживає виконавча влада щодо поліпшення стану справ. Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. На офіційному веб – сайті Білоцерківської райдержадміністрації створено рубрику електронного звернення громадян та розроблено форму подання електронних звернень. Щоквартально оновлюється інформація на стендах у громадській приймальні та на офіційному веб – сайті райдержадміністрації з урахуванням змін до діючого законодавства України щодо роботи із зверненнями громадян.

В райдержадміністрації системно відслідковуються всі наявні недоліки, вживаються заходи щодо докорінної перебудови роботи із зверненнями громадян, персональної відповідальності виконавців за невчасний, необ'єктивний їх розгляд.